Tschudimarineservices.com

Juridisk

Juridisk

Dette nettstedet er hjemmesiden til Tschudi Marine Services AS (firmaets organisasjonsnummer 989 890 360).

Informasjonen på dette nettstedet er gitt på "Som det er" og "Som tilgjengelig" uten noen garantier eller representasjon, enten uttrykkelig eller underforstått, inkludert men ikke begrenset til de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse.

Rimelig forsiktighet er tatt for å sikre at nettstedets innhold er nøyaktig og oppdatert. imidlertid gir Tschudi Marine Services ingen garantier eller utfyllelser om nøyaktighet, rekkefølge, aktualitet eller fullstendighet av nettstedets innhold, og kan slutte å distribuere nettstedet uten forhåndsvarsel. Informasjonen på dette nettstedet er kun ment for generell veiledning.

Tschudi Marine Services AS fraskriver seg enhver kontroll over, forhold til eller godkjennelse av nettsteder som nettstedet er lenket til. Alle kommentarer som sendes til Tschudi Marine Services angående dette nettstedet blir Tschudi Marine Services ASs eiendom og kan brukes uten begrensning. Mottatte kommentarer vil ikke bli behandlet som konfidensielle.

Tschudi Marine Services vil ikke være ansvarlig for direkte, tilfeldige, følgeskader, indirekte eller straffende skader som oppstår på grunn av tilgang til eller bruk av noe innhold på dette nettstedet, inkludert virus, uavhengig av nøyaktigheten eller fullstendigheten av noe slikt innhold.

Tschudi Marine Services sin hjemmeside er beskyttet av copyright av Tschudi Marine Services AS.

Tekst, bilder, filer, grafikk, lyd, animasjon, videoer, audiovisuelle elementer og deres arrangement, inkludert deres generelle utseende og utseende på Tschudi-nettsteder eies av Tschudi Marine Services AS og dets tilknyttede selskaper og er beskyttet av copyright og andre lover. Med mindre annet er angitt på dette nettstedet, er alle logoer og produktnavn varemerker for Tschudi (alle rettigheter forbeholdt).

Innholdet på disse nettstedene kan ikke kopieres, reproduseres, overføres, publiseres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter for kommersiell bruk. Noen Tschudi-nettsteder inneholder også bilder som er beskyttet av tredjeparts copyright.

Vi forbeholder oss retten til å endre deler av dette nettstedet eller denne juridiske merknaden når som helst uten varsel. Eventuelle endringer i denne juridiske merknaden trer i kraft neste gang du går inn på dette nettstedet. Det forventes at du sjekker denne juridiske merknaden fra tid til annen for å legge merke til eventuelle endringer vi har gjort, da de er bindende for deg. Til tross for det ovennevnte, er vi ikke forpliktet til å holde dette nettstedet oppdatert. Hvis behovet oppstår, kan vi suspendere tilgangen til dette nettstedet, eller stenge det på ubestemt tid.

Denne juridiske merknaden skal være underlagt norsk lov. Enhver tvist som oppstår ut fra eller i forhold til denne juridiske merknaden og som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres av de norske domstolene.