Vi er her for å hjelpe dere

Med vår bransjekunnskap har vi det som trengs. Vi leverer våre tjenester til lavest mulig pris og med høyest mulig kvalitet. Alltid i samsvar med all relevant lovgivning, regler og standarder.

Kontakt oss
Go to page

Hvorfor oss?

Vårt team har mange års erfaring fra både sjø og land i det maritime segmentet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt som vil komme våre kunder til gode i alle tjenester.

Vårt mål er at Tschudi Marine Services vil fylle både nåværende og fremtidige behov innen fiskeri-og havbruksnæringen og dens forskjellige "nisjer" spesielt, og andre næringer generelt.

Vi leverer våre tjenester på den mest effektive måten, til lavest mulig pris og med høyest mulig kvalitet.

Alltid i samsvar med all relevant lovgivning, regler og standarder.

Vi er en del av Tschudi Group

Gruppens kommersielle kompetanser er shipping og maritim støtte, logistikkløsninger og offshore support.